دانشگاه انگلیا راسکین

 

دانشجویان دانشگاه انگلیا راسکین در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و همچنین مهارتهای فنی تحصیل میکنند.

این دانشگاه علاوه بر اینکه یکی از برجسته ترین مراکز آموزشی در رشته های پرستاری و تربیت معلم محسوب میشود، طیف وسیعی از دوره های همزمان را ارائه میدهد که با هدف تامین نیازهای افراد و شرایط لازم اقتصاد مبتنی بر علم طراحی شده است.

 

انجلیا راسکین، یکی از بزرگترین دانشگاههای شرق انگلستان است. این دانشگاهها در دو کمپس اصلی واقع شده اند: کمبریج و چلمزفورد در مید - اسکس. دوره های این دانشگاه، در سایت دانشگاههای همکار نیز قرار داده شده است: مرکز دانشگاهی هارلو، مرکز دانشگاهی پیتر بورو و دانشگاه وست انگلیا. دانشکده بهداشت، درمان و مراقبتهای اجتماعی این دانشگاه در منطقه فولبورن در حومه کمبریج و پیتربورو واقع است. هر یک از کمپسهای ما، فضایی متفاوت و رشته های متعددی دارد.

 

دانشکده ها:

• هنر، حقوق و علوم اجتماعی

• آموزش، درمان و مراقبتهای اجتماعی

• دانشکده بین المللی بازرگانی لرد اشکرافت

• علوم و فناوری