خدمات موسسه

1- مشاوره تحصیلی برای عموم به صورت رایگان با تعیین وقت قبلی

2- همایش بین المللی تحصیلی با حضور و سخنرانی بورد تحصیلی مراکز معتبر بین المللی مانند دانشگاه منچستر، واریک،ای اف، استادیگروپ و غیره.

3- اخذ پذیرش تحصیلی و زبان از مراکز معتبر و مور تائید بین المللی و وزارت علوم تحقیقات و فن آوری برای مقاطع تحصیلی دبستان تا دکتری ( سنین 11 سال به بالا)

4- برگزاری کلاسهای Academic IELTS سه روز در هفته با اساتید معتبرو بین المللی به صورت رایگان ( فقط دانشجویان اعزامی)

5- بیمه دانشجوئی و نقل وانتقال از فرودگاه به مرکز آموزشی

6- رزرو خوابگاه های گوناگون در خانواده، خوابگاه و فلت های دانشجویی

7- آماده سازي .C.V و Personal Statement بصورت استاندارد برای متقاضيان مقطع ليسانس , فوق ليسانس و دكترا

8- مشاوره ويزا و پذيرش آكادمیک برای مصاحبه ویزای تحصیلی

9- ارئه یک سیم کارت بین المللی در بدو ورود و خوش آمد گویی یک ایرانی زبان در فرودگاه با هماهنگی قبلی.

10- عضویت متقاضیان در مراکز پزشکی ، درمانی انگلستان به صورت رایگان با هماهنگی قبلی.

11- معرفی مراکز اصلی فروش در کشور مورد نظر برای کاهش هزینه های دانشجویان.

12- تمامی سرویسهای این مرکز مشروط به اخذ ویزای تحصیلی می باشد. در غیر اینصورت هیچ وجهی برای سرویسهای ارائه شده اخذ نخواهد گردید.