اخذ ویزای تحصیلی انگلستان

اخذ ویزای تحصیلی انگلستان ( Tier 4 General Student Visa)، منوط به داشتن شرایط ذیل میباشد:

کسب ۴۰ امتیاز و مصاحبه با افسر ویزا برای ده تا بیست دقیقه که در صورت عدم رضایت افسر ویزا از مصاحبه ویزای شما مردود میگردد.

 

داشتن پذیرش قطعی با داشتن مدرک آیلتس آکادمیک حداقل ۵٬۵ از دانشگاهی معتبر و صدور تائیدیه ثبت نام از دانشگاه که به اختصار CAS نام دارد. ۳۰ امتیاز

داشتن نامه بانکی؛ ۱۰ امتیاز فقط دو بانک از ایران مورد تائید سفارت بریتانیا برای صدور ویزای تحصیلی میباشد و این تايیدیه میبایست دارای ضوابطی خاص باشد در غیر اینصورت درخواست ویزای شما مردود میگردد.

 

بنا بر شرایط بالا، اخذ ویزای تحصیلی انگلستان و اقدام برای ویزا بدون دانستن این شرایط که هر ساله نیز در حال تغییر هستند یعنی مردودی از ویزا! بنا بر این خیلی از موسسات هزینه هایی بالا جهت مشاوره ویزای تحصیلی اخذ مینمایند و از آنجاییکه نماینده رسمی مشخص شده در وبسایت این دانشگاهها نیستند درخواست ویزای دانشجویان باز هم مردود میگردد.

 

موسسه ما تنها نماینده رسمی دانشگاههایی است که در این وبسایت مشاهده می نمائید و به همین دلیل تمامی مراحل اخذ ویزای تحصیلی توسط رایزن کشور ایران انجام می گردد.

 

نکته مهم: از تاریخ ششم آپریل ۲۰۱۵ تمامی متقضیان تحصیلی میبایست نمره مورد نظر قید شده در پذیرش تحصیلی خود را در یکی از مراکز آزمون آیلتس خارج از کشور که در لیست ذیل مشخص شده اخذ نمایند ؛ در غیر اینصورت نمیتوانند برای ویزای خود اقدام نمایند.

تنها دانشگاههای منچستر و شفیلد در حال حاضر از این قانون مستثنی و کماکان مراکز آزمون ایلتس در ایران را میپذیرند. متقاضیان میبایست مبلغ بیمه درمانی در حین تحصیل خود را قبل از مصاحبه ویزای تحصیلی پرداخت نمایند. این مبلغ معادل ۱۵۰ پوند و قابل پرداخت با کردیت کارد میباشد. https://my.ieltsessentials.com/UKVI

Points Claimed Documents Required Tier 4 Student Visa

 

30

 

CAS letter issued by the Sponsor Together with stated documents Confirmations Of Acceptance for Studies (CAS)

 

10

 

Bank Statement * With specific details for Iran Maintenance
The Visa Officer can conclude whether you finally get a visa or are refused to Student Visa *

 

Skype Interview with the Visa Officer

 

Credibility Interview